logo logo logo logo logo logo

Gebiedspaspoort Maanweg

Denk mee over de toekomst van de Maanweg!

Ontwikkelaars en eigenaren hebben zich met de gemeente Den Haag verenigd in een samenwerkingsverband om het gebied Maanweg samen te ontwikkelen. In de Visie Maanweg delen zij de plannen voor een woon-werkgebied met een mooie openbare ruimte, voorzieningen en woningen aan de Binckhaven. Denk en doe je mee?

Doe mee!

Participatie gebiedspaspoort Maanweg

0 2 3 ideeën
Hoe werkt het?
1. Stel je vraag

In de Visie Maanweg beschrijft het samenwerkingsverband de plannen voor het gebied. Dit vormt de basis voor het gebiedspaspoort. Bekijk de visie en veelgestelde vragen. Of stel zelf een vraag en doe suggesties.

2. Dien je idee in

Heb jij creatieve ideeën voor de Maankade, de pleinen, collectieve binnenhoven of hoe we het gebied duurzaam maken? Dien je idee in! Je kunt ook eerst de ingediende ideeën bekijken en inspiratie opdoen.

3. Vul de enquête in

In de enquête kunnen bewoners hun behoeften voor het gebied delen. Hoe houden we het gebied bereikbaar? Aan welke voorzieningen is behoefte?

4. Gebiedspaspoort

Het samenwerkingsverband gebruikt de vragen, suggesties, ideeën en ingevulde enquêtes om het Gebiedspaspoort Maanweg samen te stellen. Na publicatie is er inspraak mogelijk voor bewoners en ondernemers in het gebied.

Plangebied

Plangebied

Het gebiedspaspoort gaat over het gebied tussen de Maanhaven enerzijds en de Maanweg en het groene en lommerrijke park langs de Broeksloot anderzijds.

Dit is een visuele weergave van het plangebied, zoals opgenomen in de Visie Maanweg.

Spelregels

Spelregels

  • Iedereen mag vragen stellen over de Visie Maanweg en ideeën indienen voor de Maankade, pleinen en collectieve binnenhoven. De enquête is alleen relevant voor de bewoners en ondernemers in en rondom het gebied Maanweg.
  • Het samenwerkingsverband en ambtenaren van zowel de gemeente Den Haag als de gemeente Voorburg beoordelen alle ideeën, vragen en suggesties op haalbaarheid. Na de haalbaarheidscheck koppelen we terug hoe de reacties een plek krijgen in het Gebiedspaspoort Maanweg.
  • Het samenwerkingsverband stelt het Gebiedspaspoort Maanweg op binnen de kaders van het omgevingsplan Binckhorst.
  • In februari 2021 is er inspraak op het gebiedspaspoort mogelijk voor bewoners en ondernemers in het gebied.
  • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag stelt het Gebiedspaspoort Maanweg vast in maart 2021. Daarna wordt het gebiedspaspoort ter informatie verstuurd aan de gemeenteraad.

Heb je vragen over het gebruik van deze website? Bekijk of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Als je geen antwoord hebt kunnen vinden op je vraag, mail deze dan naar maanweg@denhaag.nl

Waarom Gebiedspaspoort Maanweg?

Waarom een Gebiedspaspoort Maanweg?

Het gebiedspaspoort is een nieuw begrip uit het omgevingsplan Binckhorst. In een gebiedspaspoort gaan grondeigenaren gezamenlijk aan de slag om een plan te ontwikkelen voor een gebied. Het voordeel van het werken met een gebiedspaspoort is dat, in het geval van versnipperd grondeigendom, de kans zich voordoet om met partijen de focus te leggen op een meer integrale ontwikkeling van het gehele gebied in plaats van op plot-niveau. Hierdoor kunnen we afspraken maken over bijvoorbeeld grondruil, zodat bepaalde functies zoals een school of openbaar groen op een plek in het gebied komen waar dit het best past.

Meer over het samenwerkingsverband
Lees meer op denhaag.nl/binckhorst
Tijdlijn

Tijdlijn

31 augustus t/m 1 oktober

Vragen stellen, ideeën indienen en enquête invullen

oktober 2020

Haalbaarheidscheck en analyse enquête door initiatiefnemers

eind oktober 2020

Terugkoppeling haalbaarheidscheck en resultaten enquête

november t/m voorjaar 2021

Samenwerkings- verband maakt gebiedspaspoort

voorjaar 2021

Publicatie gebiedspaspoort en inspraak

voorjaar 2021

Besluit college en gemeenteraad

Login om verder te gaanAnnuleren