Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Fatsoenlijk fietspad over de maanweg

Door: B H
1 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:20

Op de Maanweg zal door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan op korte termijn het verkeersaanbod fors afnemen. Dan volstaat 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. De Maanweg blijft echter een belangrijke functie houden voor de bereikbaarheid van een groot deel de Binckhorst en directe omgeving. De weg blijft dan ook relatief druk en leent zich niet voor een 30 km-regime of een autoluwe inrichting. De Maanweg is en blijft ook de ontsluiting van de aanliggende bebouwing om van de havenzijde juist een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Het parkeren langs de Maanweg zal fors moeten geheel op eigen terrein aan de parkeerbehoefte te voldoen.

Door de versmalling van de rijbaan en het vervallen van parkeerruimte ontstaat ruimte voor langzaam verkeer (geschikte trottoirs aan de bebouwde zijde en fietsvoorzieningen) en mogelijk ook voor een vrije baan voor het OV. De uitwerking van een herinrichting vraagt echter om duidelijkheid over de transformatie van de bestaande bebouwing en over de route en vorm van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom wordt ook een fasering overwogen met mogelijk een tijdelijke herinrichting vooruitlopend op een grootschalige aanpak.

Fietsen over de maanweg is nu verre van veilig aangezien je over de grote weg rijd.

- Een veilig fietspad kan extra bedrijvigheid aantrekken door verbeterde bereikbaarheid.
- Geen onveilig gevoel. 
- Betere bereikbaarheid uit Voorburg en Rijswijk.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
H Brookhuis | 5 september 2020 21:45

In het ontwerp ligt het fietspad (al dan niet in combinatie met ventweg) langs de gevels van de Maanweg (en dan verder langs KPN complex). Dat zal nooit een veilig pad worden omdat het talloze malen (meer dan eens per 100 meter) wordt doorkruist (in/uitritten, melkwegstraat). Leg pad langs Broekslootkade kant, dat lost dit op.Rinaldo Bertossa | 26 september 2020 16:13

Inderdaad, ook omdat zelf in het plan 'Visie Maanweg' aangegeven wordt dat 'De Supernovaweg/
Regulusweg [+ Zonweg] heeft voor een deel netwerkfunctie van Maanweg overgenomen.'Nick Chapel | 28 september 2020 14:29

Maak de Maanweg autoluw met fietspaden aan beide kanten. Een ventweg is dan niet nodig.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Jw M | 2 september 2020 15:07

Weer alle auto's, dan is de weg meteen een veilig fietspad gewordenLogin om verder te gaanCancel