Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Verkeersluwe Maanweg incl veilige fietsroute!

Door: Paul en Mat Vlaanderen
2 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:18

Eens! Uw reactie sluit aan bij onze ambities voor dit gebied. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de komst van het HOV in de Binckhorst. Zie ook https://binckhorstbereikbaar.nl/

Op de Maanweg zal door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan op korte termijn het verkeersaanbod fors afnemen. Dan volstaat 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. De Maanweg blijft echter een belangrijke functie houden voor de bereikbaarheid van een groot deel de Binckhorst en directe omgeving. De weg blijft dan ook relatief druk en leent zich niet voor een 30 km-regime of een autoluwe inrichting. De Maanweg is en blijft ook de ontsluiting van de aanliggende bebouwing om van de havenzijde juist een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Het parkeren langs de Maanweg zal fors moeten geheel op eigen terrein aan de parkeerbehoefte te voldoen.

Door de versmalling van de rijbaan en het vervallen van parkeerruimte ontstaat ruimte voor langzaam verkeer (geschikte trottoirs aan de bebouwde zijde en fietsvoorzieningen) en mogelijk ook voor een vrije baan voor het OV. De uitwerking van een herinrichting vraagt echter om duidelijkheid over de transformatie van de bestaande bebouwing en over de route en vorm van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom wordt ook een fasering overwogen met mogelijk een tijdelijke herinrichting vooruitlopend op een grootschalige aanpak.

Terug brengen van autoverkeer en ruimte geven aan vrijliggende fietspaden (en OV) bevordert een duurzame Maanweg!

Een 2-baans autoweg (ipv de huidige 4-baansweg) mèt verkeerdrempels maakt dat de Maanweg niet langer als racebaan gebruikt kan worden in de nacht.
Hierdoor ontstaat ruimte voor 2 vrijliggende fietspaden. Dit bevordert het gebruik van de fiets richting Koningin Julianaplein en centrum Voorburg vanuit de Binckhorst/Voorburg-West.
Terug brengen van autoverkeer en ruimte geven aan vrijliggende fietspaden (en OV) bevordert een duurzame Maanweg!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
A Grave | 7 september 2020 11:37

Heel goed voorstel, want op de Maanweg, als ook Melkweg en Saturnusstraat wordt nu structureel hard, wat zeg ik loeihard, gereden, door auto's en motoren (waar de geluidsdempers op de uitlaten ontbreken). In de weekenden worden vaak ook straatraces gehouden, met name in en rondom Saturnusweg. Ergens daar hebben deze lieden ook een soort 'basiskamp' waar ze met elkaar afspreken. De kruisingen op de Maanweg zouden ook vervangen moeten worden door rotondes om hardrijden tegen te gaan.J. Geelen | 22 september 2020 22:39

In de plannen staat dat de Maanweg, Maanlaan gaat heten in de toekomst. Bij een 'Laan' hoort langzaam rijdend verkeer of een autoluwe straat. Nu is de geplande snelheid op de Maanlaan, 50km per uur. Het is beter voor de bewoners en de omwonenden in Voorburg wanneer er op deze nieuwe Maanlaan 30 km weg gaat worden.

Dat scheelt geluidsoverlast voor de aanwonenden en zorgt voor een gezondere lucht. Den Haag heeft niet voor niets het SchoneLuchtAkkoord getekend in 2020.N A | 30 september 2020 21:19

Hoewel ik op zichzelf een groot voorstander ben van minder autoverkeer op de Binckhorst, zal in mijn visie elke beperking in de verkeersafwikkeling aldaar direct leiden tot een sterke toename van het aantal verkeersbewegingen in Voorburg-West. Dit zal met name het geval zijn op de Prinses Mariannelaan, een nu al zeer drukke weg waar het verkeer dagelijks vast staat. Dat aspect moet dus zeer zeker ook worden betrokken.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel