Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Randvoorwaarden

Door: Onno Simons
3 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:15

Het deel van Voorburg langs de Broekslootzone bestaat voornamelijk uit laagbouw rond de 4 verdiepingen hoog. Er is gezocht naar een overgang in bouwhoogtes van het stedelijk gebied door middel van gemengde woon-werk blokken van 20m hoog met accenten tussen de 30m en 50m. De accenten van 50 meter hoog zijn met name aan de kruisingen geplaatst, als entrees tot de gebieden. Ook zijn de hogere accenten gepositioneerd daar waar de groenstrook breder is en de overliggende bebouwing verder weg ligt. De laagbouw in Voorburg aan de andere zijde van het Broekslootpark staat op enige afstand waarbij de hoge bomen aan de Maanlaan en het Broekslootpark de overgang in hoogte vormen.
De optelsom Overburgkade – Park - Maanweg zorgt voor veel ruimte en afstand variërend van 70 tot 100 meter. In verhouding tot de breedte van dit profiel is hoogte aan de Maanweg stedenbouwkundig gezien passend.
Vanaf de Overbrugkade wordt in eerste instantie tegen het park en een rij grote bomen aangekeken. De bebouwing aan de Maanweg ligt achter de bomen die veelal tussen de 14 en 17 meter hoog zijn. Hierdoor wordt de bebouwing aan de Maanweg vanaf de Overburgkade grotendeels aan het zicht ontnomen en alleen bij de hogere accenten (>50m) zijn de hoogste verdiepingen zichtbaar.
We voegen ook voorzieningen toe zoals een school. Er is een kans dat er een OV-lijn langs Maanweg komt te rijden. Zie ook: https://binckhorstbereikbaar.nl/
Uitgangspunt is om Broekslootzone intact te houden.

Overlast voor de bewoners in Voorburg beperken. Bouwhoogte beperken tot 8 verdiepingen. Hoogwaardige OV verbinding (tram) via Maanweg.

  • Massale woninghoogbouw zal leiden tot toenemende verkeersdruk in en horizonvervuiling voor aangrenzend Voorburg, alsmede druk op de Voorburgse voorzieningen (scholen, artsen).
  • Daarom moet de bouwhoogte langs de Maanweg beperkt blijven tot 8 verdiepingen. Er moet een hoogwaardige OV verbinding (tram) langs de Maanweg komen richting Den Haag CS en -centrum.
  • Toenemende verkeersdruk (autos) via Voorburg moet vermeden worden. In de Binckhorst moeten voldoende voorzieningen aangelegd worden (horeca, scholen, gezondheidszorg). 
  • De parkachtige strook langs de Broeksloot moet in de huidige staat blijven.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
C T | 17 september 2020 15:07

Groen strook broeksloot behouden.
Niet hoger dan 5 verdiepingen.
Ov verbinding niet met tram maar elektrische bus en inzetten op goed fietspadenTim van Kooten | 21 september 2020 14:20

Tim van Kooten
Dank voor deze inspraak mogelijkheid. Als Voorburg-West bewoner kan ik meegaan met een plan als mijn belangen als bewoner worden gerespecteerd. Daarom: kijk naar mijn belang, bewaak en bescherm ons gezamenlijk natuurbelang van de Broeksloot met zijn beide oevers. Plaats tegenover de bebouwing van Voorburg-West GEEN 4x zo hoge bebouwing.
loop- en fietsbruggen over de Broeksloot kunnen een zegen zijn voor samenwoning maar ook een vloek.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
H Brookhuis | 5 september 2020 21:55

Het traject voor HOV verbinding langs Maanweg is uiteindelijk bestemd voor OV verbinding naar Zoetermeer. zie binckhorstbereikbaar.nl Zo'n traject levert lokaal alleen maar overlast op. Denk aan geluid van tram langs de hoge gevels van de Maanweg bebouwing. Leg liever een goede fietsverbinding aan over dat trajectTim van Kooten | 21 september 2020 14:20

Bij bruggen over de Broeksloot kunnen automobilisten van het Maanweg gebied parkeren aan de Overburgkade. Dergelijke parkeerdruk is onaanvaardbaar voor Voorburg-West.Login om verder te gaanCancel