Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Maanweg deel uit laten maken van project

Door: Jeroen Goudswaard
4 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:15

In tegenstelling tot de voorbeeldprojecten, gaat het hier om een wijk ontsluitingsweg van 50 km. In onze ogen zijn dit vrij stevige maatregelen. Bij de uitwerking van de Maanweg wordt onderzocht hoe we deze groen kunnen inrichten, aansluitend bij de kwaliteit van Leidschendam-Voorburg. De Rotterdamsebaan wordt eind dit jaar in gebruik genomen. Daardoor zal het verkeersaanbod op de Maanweg fors afnemen. Deze afname is groter dan er aan nieuw verkeer mag worden verwacht door de transformatie van de Binckhorst tot een gemengd woon-werkgebied. Door de afname van het verkeersaanbod kan de Maanweg worden heringericht met meer ruimte voor langzaam verkeer en groen.
Daarnaast zet de gemeente in op een beperking van het autogebruik door, onder andere, de nieuwe bewoners, bezoekers en werknemers in de Binckhorst. Daarvoor wordt gewerkt aan de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Binckhorst. De gemeente geeft prioriteit aan een forse verbetering van het openbaar vervoer en de grote investeringen die daarvoor nodig zijn. Een voorstel voor een autotunnel onder de Maanweg wordt dan ook niet overgenomen.

Bebouwing ligt nu met rug naar de Maanweg. Deels ondertunnelen van Maanweg en aanleg van een groenzone draagt bij aan leefbaarheid.

De voorgestelde bebouwing ligt nu met rug naar de Maanweg, om geluidsoverlast van het verkeer te beperken. Het deels ondertunnelen/overkappen van de Maanweg en aanleg van een groenzone (met uitsluitend fietspaden en de mogelijke tramverbinding erbovenop draagt sterk bij aan de leefbaarheid. Ook levert dit de mogelijkheid om zonder overlast de aansluiting A12 naar de Binckhorstlaan te behouden. Dit is bijvoorbeeld toegepast op de N14 in Leidschendam, de A4 bij Vlaardingen en de A2 bij Utrecht. Aangezien er niet geboord hoeft te worden, maar alleen gegraven kan dit snel en voordelig gerealiseerd worden.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument voor? Laat je stem horen!

Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
H Brookhuis | 5 september 2020 21:51

Graven kan niet, de tunnel loopt hier onder door. Voor de tramverbinding zie binckhorstbereikbaar.nl Het traject wordt met name vrijgehouden als mogelijke verbinding naar Zoetermeer. Zo'n verbinding langs de Maanweg komt de leefbaarheid van het Maanweggebied helemaal niet ten goede. Het vormt een lawaaimakende barriere tussen Binckhorst en Voorburg WestLogin om verder te gaanCancel