Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Geen hoge gebouwen

Door: Rosa Visser
6 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:15

Het is zeker niet het geval dat er onder het mom van woningnood naar een maximaal bouwvolume is gestreefd. We moeten veel meer woningen bouwen om aan de behoefte te kunnen voldoen. Woningen in verschillende groottes en types voor verschillende doelgroepen: niet voor speculatie maar voor gewone mensen die een huis in de stad willen.
Hoewel de woningnood erkend wordt en een wezenlijk probleem is voor de inwoners van Den Haag, is altijd het streven geweest om een evenwichtig en gebalanceerd plan te maken, zowel qua volume als programma. Woningbouwopgave is hier onderdeel van. Voor de leefbaarheid van woningen zijn openbare ruimte en voorzieningen van groot belang. Daarom zijn er binnenhoven (met voor een aantal woningen tuinen), openbare kade en pleinen. Voor wat betreft de vormgeving van de gebouwen, deze worden nog uitgewerkt in verdere uitwerking van het plan. Hier zal een kwaliteitsteam samen met de welstand, van architecten en stedenbouwkundigen ook naar kijken.

Hoge gebouw misdaad. Denk aan de Bijlmeer.

Het is gevaarlijk en niet gezond mensen en vooral gezinnen in hoge gebouwen laten wonen.
Denk aan de Bijlmeer in Amsterdam. Kinderen mogen niet buiten spelen. De liften zijn gevaarlijk in een pandemie. Je mag ze niet gebruiken.etc  Waarom is geen echt plan met levenbare woningen? Super gevaarlijk is het benzinesstation. Nooit gedacht aan explosies? Ik wil geen woord spenderen voor de lelijkheid van het project waar ook prachtig water (?@?!) erbij is getekend. 
Nederlandse architecten zullen in hun graven draaien. Nederland was beroemd in het buitenland voor de schoonheid van de moderne architectuur. En nu?

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Lies Knuttel | 10 september 2020 23:22

ik ben ook niet zo voor die lelijke blokkendozen, maar elegante hoogbouw ,maximaal 4 hoogwaar mensen ook leefcomfort hebben.zie mijn visie trapsgewijs bouwen met tuinaanleg op de daken daar is niets mis meee,want we moeten omhoog ivm de schaarste aan grond.
De welstandscommissie (bestaat helaas niet meer)zou in ieder geval de nu getekende blokkendozen afkeurenRobert Langen | 20 september 2020 20:13

Dit argument geldt ook voor het Maanplein.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Harry Hoogbouw | 29 september 2020 13:59

Deze blik op 'hoge' gebouwen is ouderwets en achterhaald. Bijlmermeer is m.i. totaal niet vergelijkbaar. Voor het bouwen naast tankstations zijn regels mbt ontploffingsgevaar.

De verbeelding die nu is toegevoegd dient meer als visie dan als daadwerkelijk ontwerp. De gebouwen die er komen te staan zullen dus qua volume hetzelfde zijn maar architectonisch een andere uitstraling hebben (vast wel ontworpen door NL architecten).Login om verder te gaanCancel