Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Maanweg zonder Hoogbouw

Door: J. Aalders
7 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:14

De Binckhorst is één van de gebieden in de Den Haag waar ruimte is om woningen te bouwen en een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave. Dit wordt met het omgevingsplan Binckhorst ook mogelijk gemaakt.
Er is gezocht naar een overgang in bouwhoogtes van het stedelijk gebied door middel van gemengde woon-werk blokken van 20m hoog met accenten tussen de 30m en 50m. De accenten van 50 meter hoog zijn met name aan de kruisingen geplaatst, als entrees tot de gebieden. Ook zijn de hogere accenten gepositioneerd daar waar de groenstrook breder is en de overliggende bebouwing verder weg ligt. De laagbouw in Voorburg aan de andere zijde van het Broekslootpark staat op enige afstand waarbij de hoge bomen aan de Maanlaan en het Broekslootpark de overgang in hoogte vormen.
Het is zeker niet het geval dat er onder het mom van woningnood naar een maximaal bouwvolume is gestreefd. We moeten veel meer woningen bouwen om aan de behoefte te kunnen voldoen. Hoewel de woningnood erkend wordt en een wezenlijk probleem is voor de inwoners van de regio en daarbuiten, is altijd het streven om een evenwichtig en gebalanceerd plan te maken, zowel qua volume als programma. Woningbouwopgave is hier onderdeel van net als de ligging aan de Binckhaven maar ook de ecologische zone.

Vuurwerk
Dat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken op de Binckhorst is vervelend, maar niet verrassend. Er is op de Binckhorst weinig sociale controle omdat het nu nog voornamelijk bedrijventerrein is met grote gesloten gevelvlakken en verlaten straten in de avond. Wanneer dit een gemengde woon-werkwijk wordt, veranderd dit ook. In dicht bewoonde straten met veel woonkamers die op de straat uitkijken zal men minder geneigd zijn tot crimineel gedrag. Het zal dus op straat veiliger worden door de komst van woningen.

Geluidsoverlast door motorraces
De Maanweg gaat veranderen van een belangrijke verkeersader met 4 rijbanen naar een stadstraat met twee rijbanen, voor elke rijrichting éen. Er kan daardoor niet meer ‘naast elkaar’ gereden worden. Hierdoor nodigt de Maanweg minder uit tot hard rijden, maar een ontwerp kan wangedrag en overtredingen niet volledig voorkomen.

Het unieke parkgebied langs de Broeksloot met de naastgelegen wijk in Voorburg-west verdraagt geen directe hoogbouw aan de Maanweg.

grote zorgen over ontwikkelingen in Binckhorst. 
- nu al in het weekend ´s nachts overlast van regelmatig vuurwerk en 
- geluidsoverlast van soort ´motorraces´ in Binckhorstgebied
- voornemen tot hoogbouw op hoek Maanweg en Regulusweg waar je nu al bij wind nauwelijks op de fiets vooruit kan komen.

Voorstel: Laat aan Maanweg geen hoogbouw toe (maximaal 4 lagen) zodat unieke eeuwenoude parkgebied langs Broeksloot in stand kan blijven en er geen bezonnings- en windproblemen (val en/of rukwinden) ontstaan die voor de beplanting en bomen een bedreiging vormen. Daarnaast is een geleidelijke overgang van de naast gelegen laagbouw wijk Voorburg-west via het parkgebied rond Broeksloot en Maanweg naar meer hoogbouw verderop in de Binckhorst meer naar het centrum van Den Haag beter op zijn plaats. 

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Monique Bax | 9 september 2020 08:09

In stand houden van natuur en groene uitstraling met laagbouw en geleidelijk overgang. Levert sfeer en woongenot die aansluit op de rust en dorpse uitstraling van historische oude Voorburg en Voorburg-West.Nick Chapel | 28 september 2020 14:23

Helemaal mee eens. Een geleidelijke overgang naar hoogbouw (gezien vanaf de Maanweg) biedt een unieke gelgenheid om van de Broeksloot, groenstrook en Maanweg een aangenaam, autoluw en gezond gebied te maken.Jan Van Wissen | 16 september 2020 21:10

Hoogbouw betekent dat bewoners van de Overburgkade tegen een Haagse muur aan zitten te kijken. Indien er toch woningen dienen te worden gebouwd dan graag op palen zodat er een doorkijk is naar de Binckhaven langs de hele Maanweg.Robert Langen | 20 september 2020 20:18

Wat mij betreft de volgende aanvulling: Dit argument geldt voor de gehele maanweg. Dus van de Regulusweg tot de Binckhorstlaan.T. Geest | 26 september 2020 14:00

Helemaal eens met J. Aalders:
Geen flats van 17 etages
Geen Haagse muur
Bij wind kan je niet op de fiets oversteken op de kruising Maanweg/ Westenburgstraat. Valwind is enorm... hoe wordt dat als er nog zo’n hoog gebouw bijkomt op de andere hoek?
Houd het laag(er).paulien van de Linde | 29 september 2020 18:32

Helemaal eens met de genoemde argumenten. Bijvoegend argument. Maak geen 'Haagse muur' waarbij de verschillen tussen stad en dorp (te) scherp worden neergezet en letterlijk in beton worden gegoten.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Harry Hoogbouw | 29 september 2020 13:53

Er komt geen hoogbouw, want het is pas hoogbouw in de gemeente Den Haag boven de 50 meter. Juist die 50 meter is passend als tussenhoogte tussen de hoogbouw van de Binckhorst en de laagbouw in Voorburg.

De bewoners in Voorburg profiteren van de stad Den Haag maar willen geen bijdrage leveren aan de woningnood in de stad.

Geen dorpse uitstraling in de stad graag! Hou dat maar lekker in de dorpjes.Login om verder te gaanCancel