Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Verkeersoverlast Voorburg-West

Door: . B.
9 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:14

Op de Maanweg zal door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan op korte termijn het verkeersaanbod fors afnemen. Dan volstaat 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. De Maanweg blijft echter een belangrijke functie houden voor de bereikbaarheid van een groot deel de Binckhorst en directe omgeving. De weg blijft dan ook relatief druk en leent zich niet voor een 30 km-regime of een autoluwe inrichting. De Maanweg is en blijft ook de ontsluiting van de aanliggende bebouwing om van de havenzijde juist een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Het parkeren langs de Maanweg zal fors moeten geheel op eigen terrein aan de parkeerbehoefte te voldoen.

Door de versmalling van de rijbaan en het vervallen van parkeerruimte ontstaat ruimte voor langzaam verkeer (geschikte trottoirs aan de bebouwde zijde en fietsvoorzieningen) en mogelijk ook voor een vrije baan voor het OV. De uitwerking van een herinrichting vraagt echter om duidelijkheid over de transformatie van de bestaande bebouwing en over de route en vorm van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom wordt ook een fasering bezien met mogelijk een tijdelijke herinrichting vooruitlopend op een grootschalige aanpak.

-Zorg er bij de bouwplannen voor dat deze geen extra verkeersoverlast voor Voorburg-West opleveren.

-Leid bestemmingsverkeer via de Maanweg zelf en niet via de Prinses Mariannelaan. Deze staat nu al vaak vast.
-Zorg voor voldoende voorzieningen op de Binckhorst. 
-Pas brugtijden (nu tijdens de spits) van de brug aan de Binckhorstlaan en omliggende bruggen aan om verkeersdrukte te beperken.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
T. Geest | 26 september 2020 13:35

Ook ik maak me zorgen over toename van verkeersdrukte in gemeente Voorburg. Zolang er geen goede (winkels, speeltuinen, scholen, sportvelden etc etc) voorzieningen aanwezig zijn, zal druk op Voorburg toenemen. Wellicht goed om ook gemeente Voorburg bij alle plannen te betrekken.
Mooi als er eenrichting komt op Pr. Mariannelaan, Westenburgstraat, Binckhorstlaan.Nick Chapel | 28 september 2020 14:15

Hetzelfde geldt voor de Westenburgstraat. Voor een woonstraat komt daar nu al te veel en te hard rijdend verkeer door. Met de Rotterdamse Baan kan het verkeer direct naar A4 en A12 geleid worden.N A | 30 september 2020 21:11

Ik maak me ook ernstige zorgen over de verkeers- en parkeeroverlast in Voorburg-West als gevolg van de bouwplannen. In verkeersstudies is al berekend dat na ingebruikneming van de RoBa sprake zal zijn van een zeer sterke toename van het aantal verkeersbewegingen op de Prinses Mariannelaan, een nu al erg drukke weg. En toen waren de bouwplannen nog niet eens bekend! Ook de plannen om de parkeernormen voor de Binckhorst te halveren gaan zeer negatieve effecten opleveren voor inwoners van Voorburg.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel