Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Autoluwe stadswijk

Door: Michiel Dekker
22 september 2020

Minder autos , meer ruimte voor fietsen en deelautos/scooters

Den Haag is als stad erg gericht op de auto. Binnen de visie "meer ruimte voor de fiets" van de gemeente past het idee om de Maanweg ontwikkeling minder auto-gericht te maken.

Andere ontwikkelingen in Nederland, zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, gaan uit van 0,3 auto's per huishouden in plaats van de 1 tot 1,8 (!) welke gebruikelijk is. Dit zorgt er voor dat er meer ruimte is voor groen, horeca, wonen en recreatie. Voor de Maanweg ontwikkeling zal in ieder geval een stuk minder inpandige ruimte gereserveerd hoeven te worden voor de auto's van de bewoners, wat gebruikt kan worden voor winkels, horeca of wonen. En voor bewoners die echt een auto nodig hebben blijft dit ook mogelijk. Ook zal er op de Maanweg minder autoverkeer zijn.
 
Om toch te zorgen dat de mobiliteit gewaarborgd blijft moeten er ook deelauto's (en mogelijk deelfietsen/scooters) aangeboden worden.  En natuurlijk moet er een volwaardige OV verbinding komen naar Den Haag centrum en station Voorburg (welke al in de planning staat). 

Naast de voordelen voor ruimte en leefbaarheid, helpt dit idee ook met het terugdringen van de CO2 en fijnstof uitstoot en kan ook van toepassing zijn op andere projectontwikkelingen in de Binckhorst.

Project Merwedekanaalzone:
https://www.nieuwbouw-in-utrecht.nl/project/10482/merwede/#:~:text=Het%20plan%20voor%20Merwede%2C%20het,als%20%C3%A9%C3%A9n%20geheel%20worden%20ontwikkeld.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Maarten Schröeder | 30 september 2020 00:07

daarbij dient aandacht te zijn voor een goede verkeersafwikkeling van het resterende autoverkeer; volgens het plan wordt de rijbaan van de Maanweg versmald, terwijl de parkeergarages van de geplande woningen hun in/uitrit hebben aan de Maanweg. Dit leidt gemakkelijk tot verkeersopstoppingenN A | 30 september 2020 21:01

Hoewel ik op zichzelf een sterk voorstander ben van veel minder autoverkeer, moeten we ook realistisch zijn. Gezien het enorme aantal nieuw te bouwen woningen op de Binckhorst alsmede alle commerciele voorzieningen, zal er hoe dan ook een aanzienlijk aantal auto’s van het wegennet van en naar de Binckhorst gebruik blijven maken. Een goede verkeersafwikkeling is dus van groot belang. Beperkingen in de toegangswegen van de Binckhorst leiden namelijk direct tot sluipverkeer in Voorburg-West.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel