Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Rustige Maanlaan geeft de fietser ruim baan.

Door: J. Geelen
28 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:10

Op de Maanweg zal door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan op korte termijn het verkeersaanbod fors afnemen. Dan volstaat 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. De Maanweg blijft echter een belangrijke functie houden voor de bereikbaarheid van een groot deel de Binckhorst en directe omgeving. De weg blijft dan ook relatief druk en leent zich niet voor een 30 km-regime of een autoluwe inrichting. De Maanweg is en blijft ook de ontsluiting van de aanliggende bebouwing om van de havenzijde juist een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Het parkeren langs de Maanweg zal fors moeten geheel op eigen terrein aan de parkeerbehoefte te voldoen.

Door de versmalling van de rijbaan en het vervallen van parkeerruimte ontstaat ruimte voor langzaam verkeer (geschikte trottoirs aan de bebouwde zijde en fietsvoorzieningen) en mogelijk ook voor een vrije baan voor het OV. De uitwerking van een herinrichting vraagt echter om duidelijkheid over de transformatie van de bestaande bebouwing en over de route en vorm van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom wordt ook een fasering bezien met mogelijk een tijdelijke herinrichting vooruitlopend op een grootschalige aanpak.

30 km per uur op de Maanlaan. Geen tram over Opa's veldje.

Maak van de Maanweg een echte 'Laan'. Op de nieuwe Maanlaan rijd je 30km per uur i.p.v. 50 km per uur op de oude Maanweg. Een rustige verkeersluwe laan geeft weinig geluidsoverlast voor de de nieuwe bewoners en voor alle buren in Voorburg West. Iedereen, ook de fietsers profiteren zo van een gezonde(re) lucht. 

Leg er ook een ruim vrijliggende (snel) fietspad van 2 keer 2m breed aan. Totaal dus 4m breed fietspad. Het is fijn wanneer de fietsers ruimte krijgen. Daar mag best een stukje stoep voor ingeleverd worden.

Zorg ervoor dat de tram die over de nieuwe Maanlaan gaat rijden, richting NS station Voorburg. Niet over Opa’s veldje gaat (grasveld en speeltuin). Maar dat de tram onder het viaduct van de Utrechtsebaan doorgaat, en daarna langs de kant van het politiebureau (Laan van Nieuw Oosteinde) in Voorburg. Daar sluit de tram aan op het NS station Voorburg. 

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Maarten Van rossum | 29 september 2020 14:22

Goed plan; de herrie en de overlast van de Maanweg is zeer hinderlijk voor de bewoners van de overburgkade. Een fietsvriendelijk gebied dat minder is gericht op auto’s die vol t gas kunnen opentrekken is zeer welkom.
En graag geen enkele brug aanleggen over het slootje/kanaaltje dat Den Haag van Voorburg scheidt. De luwte waar Voorburg nu van geniet kan op die manier behouden blijvenPeter de Wolff | 29 september 2020 12:13

Ik woon op de overburgkade en de maanweg is een racebaan. Als er meer woningen komen is dit naast de overlast ook levensgevaarlijk.Michelle Demper | 29 september 2020 14:47

Eens. Nu veel overlast van hard optrekkende auto's.
Niet veel haltes op de Maanweg voor de tram aanleggen, anders heb je in plaats van de optrekkende auto's ook last van de remmende en optrekkende trams.Tim van Waard | 30 september 2020 10:02

Opa's veldje is een ontmoetingsplek voor honderden kinderen (en ouders) om te spelen. Het doortrekken van een trambaan hierover zou echt heel zonde zijn. Daarnaast heeft Den Haag volgens mij een visie 'Ruim baan voor de Fiets', waar de fiets het belangrijkste vervoersmiddel moet worden. Het aanleggen van een goed en fietservriendelijk fietspad zou een teken zijn dat aan deze visie ook acties worden verbonden.Vincent Dobbe | 30 september 2020 16:54

Opa s veldje is sinds de mooie speeltoestellen een veelgebruikte en heerlijke plek voor kinderen om te spelen en ontmoeten. Die waarde moet voor kinderen en ouders bewaard blijven.Juliëtte Kooijmans | 1 oktober 2020 10:21

Ook Basisschool De Lusthof maakt vaak gebruik van Opa's veldje, een goede en veilige plek om buiten te sporten en te spelen. Een plek op loopafstand, zodat er weinig onderwijstijd verloren gaat. Wij zouden het zeer betreuren als dit in de toekomst niet meer mogelijk is door het aanleggen van een trambaan!Hank Ort | 1 oktober 2020 13:19

Prima plan! Kijk wel tegelijk naar andere toekomstige 'sluiproutes' zoals de PM-laan in Voorburg West. Zodra de Rotterdamse tunnel open is, kan doorgangsverkeer met uitbreiding van 30km zones ontmoedigd worden.M Jacobs | 1 oktober 2020 20:05

Ik ben voor om de maanweg autoluw te maken met max 30 km. Nu lijkt het soms een racebaan.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel