Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Veiligheid, bereikbaarheid, cultuur en sport

Door: S. Hillebrand
29 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:09

Het deel van Voorburg langs de Broekslootzone bestaat voornamelijk uit laagbouw rond de 4 verdiepingen hoog. Er is gezocht naar een overgang in bouwhoogtes van het stedelijk gebied door middel van gemengde woon-werk blokken van 20m hoog met accenten tussen de 30m en 50m. De accenten van 50 meter hoog zijn met name aan de kruisingen geplaatst, als entrees tot de gebieden. Ook zijn de hogere accenten gepositioneerd daar waar de groenstrook breder is en de overliggende bebouwing verder weg ligt. De laagbouw in Voorburg aan de andere zijde van het Broekslootpark staat op enige afstand waarbij de hoge bomen aan de Maanlaan en het Broekslootpark de overgang in hoogte vormen.
Op de Maanweg zal door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan op korte termijn het verkeersaanbod fors afnemen. Dan volstaat 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. Door de versmalling van de rijbaan en het vervallen van parkeerruimte ontstaat ruimte voor langzaam verkeer (geschikte trottoirs aan de bebouwde zijde en fietsvoorzieningen) en mogelijk ook voor een vrije baan voor het OV. De uitwerking van een herinrichting vraagt echter om duidelijkheid over de transformatie van de bestaande bebouwing en over de route en vorm van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom wordt ook een fasering bezien met mogelijk een tijdelijke herinrichting vooruitlopend op een grootschalige aanpak.

We voegen ook voorzieningen toe zoals een school. We gaan geen heel apart sportcentrum bouwen, wel zijn er kansen om een sporthal te combineren met de school. Daarnaast willen we een leef-vriendelijke buitenruimte en zullen dat combineren met sport. Dit wordt meegenomen in de schetsen openbare ruimte.
Uitgangspunt is om Broekslootzone intact te houden.

Geplande bouw veel te hoog, brengt mensenlevens in gevaar en sluit niet aan t.a.v. de bouw Overburgkade. Goede ov-verbinding en fietspaden

De geplande bouw wordt veel te hoog, nota bene heeft brandweercommandante, mw. E. Lieben van de VHR Haaglanden aangegeven dat de hoogste etages alleen van binnenuit te blussen zijn. Hoe kan het dat dit advies genegeerd wordt? Het gaat hier om de veiligheid van mensenlevens. Volg deze adviezen van de VHR ajb op! Verder zou een goede ov-verbinding over de Maanlaan prettig zijn (wellicht een bus ipv een tram, dan hoeft er geen trambaan aangelegd te worden en sowieso niet over Opa's veldje). Betere fietsmogelijkheden, een cultuurcentrum en overdekte sportmogelijkheden. Laat zoveel mogelijk groen behouden en liever nog creëer extra groen (oa. op de daken?)

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument voor? Laat je stem horen!

Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Harry Hoogbouw | 29 september 2020 13:45

De gebouwen voldoen gewoon aan het bouwbesluit! Waar je aan refereert is hoogbouw, maar de bebouwing aan de maanweg is helemaal geen hoogbouw volgens de definitie van de gemeente Den Haag (namelijk pas boven de 50 meter).Login om verder te gaanCancel