Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Maak effecten zichtbaar op leefbaarheid LV

Door: Maarten Schröeder
30 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 12:07

Voor de transformatie van de Binckhorst maken we gebruik van het instrument omgevingseffectrapportage. Dit is een milieueffectrapportage (m.e.r.) waar de ontwikkelingen worden getoetst op het effect van de gehele omgeving, waaronder ook gemeentegrens overstijgende effecten. Hieruit is gebleken dat de activiteiten in het Omgevingsplan toegestaan zijn. De individuele effecten van plannen zoals de verkeer aantrekkende werking worden bij vergunningverlening getoetst.

Er komen 1900 woningen langs gemeentegrens. Dat heeft impact op Voorburg-W. Laat daarom een Leefbaarheidseffectrapportage (LER) uitvoeren.

Volgens de thans (!) bekende plannen komen er ca. 900-1100 woningen op de  Maanweg (zie brief 14 juli ter aanbieding van gebiedspaspoort) en ca. 800 extra woningen op of rond Maanplein  (o.a. Maanplein 110, hoekblok, One Milky Way, Frank is een Binck ). Dat betekent dus ca. 1700-1900 woningen langs de grens van Den Haag met Leidschendam-Voorburg (LV) i.c. Voorburg-West. Dit heeft linksom of rechtsom consequenties voor Voorburg-West. Denk bijvoorbeeld aan druk op voorzieningen, parkeren, verkeersafwikkeling, maar ook aan emissies, windhinder, bezonning.  Aan deze consequenties is nog niet of nauwelijks aandacht besteed  en het is dus zaak om deze effecten (incl. effecten van voorgenomen bebouwing rond Maanplein)  z.s.m. en integraal in kaart te brengen, en daarover transparant te zijn richting gemeentebestuur LV en omwonenden in Voorburg-West. Het ware te overwegen om op dit punt (alsnog) een zgn. Leefbaarheidseffectrapportage (LER) uit te voeren, waarmee elders in Den Haag  al goede ervaringen zijn opgedaan.       

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
N A | 30 september 2020 20:49

Helemaal mee eens. Het gemeentebestuur van Den Haag lijkt haar buurgemeenten en diens inwoners keer op keer volledig te negeren bij plannen die directe effecten hebben op de leefbaarheid van aangrenzende wijken. Inwoners van deze wijken spenderen een aanzienlijk deel van hun tijd aan het reageren op deze plannen om hun belangen veilig te kunnen stellen. Hoe anders zou het zijn wanneer deze belangen vanaf het begin van het planvormingsproces worden betrokken.Brigitte Hartwijk | 1 oktober 2020 14:14

Gemeente DH houdt totaal geen rekening met de leefbaarheid van Voorburg-west!!Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel