Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Architectonische overgang naar Voorburg-West

Door: Lodewijk van Vliet
30 september 2020

Nieuwbouw Maanweg architectonisch laten aansluiten op bestaand stedelijk gebied in Voorburg-West

Bij het ontwerp van het Maanplein eind jaren 90 is sterk rekening gehouden met de bebouwing in Voorburg West. Door de hoogte aan de Zonweg af te laten lopen naar de lagere gebouwen aan de Maanweg is de architect er in geslaagd een mooi complex te creëren waar de buren in Voorburg-West met waardering naar kunnen kijken. Het zou heel wat waard zijn als er ook in de nieuwe plannen voor de bebouwing aan de Maankade en de Maanweg/laan met deze uitgangspunten wordt gewerkt. Architectonisch wordt dan invulling gegeven aan een totaalconcept dat relatie heeft met vanuit Den Haag gezien, de overkant van de Broeksloot. Op verschillende kaarten lijkt het wel of de Binckhorst ophoudt bij de grens van Den Haag omdat de overkant een witte vlek is. Door in samenhang met de overkant ontwerpen voor de nieuwbouw te ontwikkelen ontstaan een stedenbouwkundige symbiose waar het straks goed wonen is , zowel in de Binckhorst als aan de overkant in Voorburg-West.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nicole Dijkstra | 1 oktober 2020 12:45

Ook heel belangrijk dat er tussen de (hogere) bouw voldoende (groene) doorgangen zijn van maanweg en voorburg naar maankade en andersom. Dus geen hoge muur of hoog blok, waar je helemaal omheen moet lopen of rijden maar leuke, speelse groene doorgangen met winkels, cafes en groen richting het water aan beide zijden. Maankade water aan de ene kant en groene paden of promenades ri maanweg en Voorburg tussen de verschilelnde gebouwen doorM Zweedijk | 30 september 2020 21:40

Ik ben voor ruimtelijke samenhang van het gebied Maanweg met de omgeving, omdat het gebied straks ook een functie vervult voor de omliggende wijken. Hoe beter het ‘past’ in de omgeving, hoe breder de omarming door de omgeving.Frans Pladdet | 1 oktober 2020 11:34

Ik ben voor een architectonische overgang van de laagbouw in Voorburg west naar de hoogbouw in de Binckhorst. Dit om te voorkomen dat er een hoge muur ontstaat aan de rand van de wijk. Idee is ook om aan de randen te werken met groene gebouwen zoals wonderwoods in Utrecht. Dit verbreedt de ecologische zone.Roald Heijnis | 1 oktober 2020 15:09

Gezien de vormgeving van het Maanplein, lijkt me dat een heel goed idee van dhr. van Vliet. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de windvorming rond hoge bebouwing te beperken. (zie/voel het SDU gebouw), want zo'n windvorming is niet zo goed voor 'het paadje' (mi is dit een groene zone en geen lommerrijk park) langs de maanlaan.
Twee richting fietspaden aan beide zijden van de 'maanlaan' geeft de ruimte aan de fietser, die het verdiend. Geeft minste kruisingen met snelverkeer. Electrische busArgumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel