Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Versmal Maanweg na opening Rotterdamse Baan

Door: Lodewijk van Vliet
30 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 11:57

Op de Maanweg zal door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan op korte termijn het verkeersaanbod fors afnemen. Dan volstaat 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. De Maanweg blijft echter een belangrijke functie houden voor de bereikbaarheid van een groot deel de Binckhorst en directe omgeving. De weg blijft dan ook relatief druk en leent zich niet voor een 30 km-regime of een autoluwe inrichting. De Maanweg is en blijft ook de ontsluiting van de aanliggende bebouwing om van de havenzijde juist een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. Het parkeren langs de Maanweg wordt flink verminderd, de nieuwbouw moet geheel op eigen terrein om aan de parkeerbehoefte te voldoen.

Door de versmalling van de rijbaan en het vervallen van parkeerruimte ontstaat er ruimte voor langzaam verkeer (geschikte trottoirs aan de bebouwde zijde en fietsvoorzieningen) en mogelijk ook voor een vrije baan voor het OV. De uitwerking van een herinrichting vraagt echter om duidelijkheid over de transformatie van de bestaande bebouwing en over de route en vorm van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarom wordt ook een fasering bezien met mogelijk een tijdelijke herinrichting vooruitlopend op een grootschalige aanpak.

Versmal de Maanweg direct na openstelling van de Rotterdamse Baan door (tijdelijk) een vrije busbaan aan te leggen

In alle plannen is aangegeven dat de Maanweg een lagere verkeersintensiteit moet krijgen. Enerzijds door de aanleg van de Supernovaweg, anderzijds door de aanleg van de Rotterdamse Baan. 
Na de openstelling van de Rotterdamse Baan kan er naar de automobilisten een signaal worden afgegeven dat hier de leefbaarheid kan worden vergroot. Door de Maanweg (tijdelijk) te voorzien van een vrije busbaan voor de lijnen 26 en 28 tussen de Verlengde Melkwegstraat en de Westenburgstraat/Regulusweg kunnen deze lijnen filevrij van en naar Station Voorburg rijden.
De vele opstoppingen op de Utrechtsebaan ter hoogte van de oprit Voorburg en de weefvakken naar Utrecht, Amsterdam en Rotterdam werken door naar de congestie in de Binckhorst, met name Maanweg, waardoor de lijnen 26 en 28 regelmatig moeten omrijden of zelfs uit de dienst worden genomen. Gebruikers van het openbaar vervoer rond de Maanweg/plein blijven dan verstoken van deze voorziening. 
De tijdelijke vrije busbaan heeft ook nog een positief neveneffect voor het fietsverkeer, dat er nu maar bekaaid afkomt op de Maanweg. 

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument voor? Laat je stem horen!

Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel