Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Goed OV voor Voorburg West en de Binckhorst

Door: Robert Langen
30 september 2020

Heroverweeg het OV over de Maanweg door aan te sluiten bij de huidige trajecten van bus 26 en 28 en het traject van tramlijn 10

In het plan staat aangegeven dat er een trambaan komt over de Maanweg. Dit lijkt mij geografisch gezien niet erg handig. Kijkend naar de gemiddelde loopafstanden naar een bushalte is het traject van de bussen 26 en 28 (Binckhorstlaan, Melkwegstraat, laatste stuk Maanweg) veel praktischer. Aangevuld met het heropenen van het traject van lijn 10 (station Voorburg, PM Laan, Rijswijk, ......) geeft dit geografisch een veel betere spreiding. 
Blijkt dat de capaciteit dan nog niet voldoende is, offer dan geen schaarse ruimte op door het traject op of hoog boven de grond uit te breiden, maar doe dit onder de grond. Ik pleit voor een haalbaarheidsstudie van deze verschillende alternatieven.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Hank Ort | 1 oktober 2020 13:04

Ik ben voor integrale afweging van OV over Maanweg en Voorburg West (PM-laan). Goede OV over de Maanweg én een light-rail én heropenen van lijn 10 over de PM-laan lijkt op onnodige dubbeling.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel