Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Goed OV voor Voorburg West en de Binckhorst

Door: Robert Langen
30 september 2020
Gemeente Den Haag | 2 nov. 2020, 11:56

In het plan wordt vooruitgelopen op de mogelijke aanleg van Hoogwaardig Openbaar Vervoer langs de Maanweg. De planuitwerking en besluitvorming daarover vinden echter plaats op een ander en zelfs hoger schaalniveau dan dat van de Maanweg of de Binckhorst. Onder de noemer MOBILITEIT CID-BRINCKHORST wordt momenteel door de gemeenten (waaronder Den Haag en Leidschendam-Voorburg), het Rijk en MRDH onderzocht met welke vorm van openbaar vervoer het traject kan worden bediend tussen Den Haag CS, de Binckhorst en Station Voorburg (via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg) en een aansluiting richting Delft.
Zie verder de site: www.binckhorstbereikbaar.nl

In dat kader wordt gekeken naar zowel varianten voor de route als naar de vorm van vervoer (tram, lightrail of hoogwaardige bus). Belangrijk daarbij is ook de inpassing van de openbaar vervoersbaan in de Binckhorst (op maaiveld of deels ongelijkvloers).

Ten aanzien van Maanweg is belangrijk dat er in de nabije toekomst enige verkeersruimte vrijkomt. Door de ingebruikname van de Rotterdamsebaan zal het verkeersaanbod daar fors afnemen en kan volstaan worden met 1 rijstrook per richting in plaats van de huidige 2 rijstroken per richting. De vrijkomende ruimte kan onder andere benut worden voor een vrije baan voor het openbaar vervoer.

Heroverweeg het OV over de Maanweg door aan te sluiten bij de huidige trajecten van bus 26 en 28 en het traject van tramlijn 10

In het plan staat aangegeven dat er een trambaan komt over de Maanweg. Dit lijkt mij geografisch gezien niet erg handig. Kijkend naar de gemiddelde loopafstanden naar een bushalte is het traject van de bussen 26 en 28 (Binckhorstlaan, Melkwegstraat, laatste stuk Maanweg) veel praktischer. Aangevuld met het heropenen van het traject van lijn 10 (station Voorburg, PM Laan, Rijswijk, ......) geeft dit geografisch een veel betere spreiding. 
Blijkt dat de capaciteit dan nog niet voldoende is, offer dan geen schaarse ruimte op door het traject op of hoog boven de grond uit te breiden, maar doe dit onder de grond. Ik pleit voor een haalbaarheidsstudie van deze verschillende alternatieven.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Hank Ort | 1 oktober 2020 13:04

Ik ben voor integrale afweging van OV over Maanweg en Voorburg West (PM-laan). Goede OV over de Maanweg én een light-rail én heropenen van lijn 10 over de PM-laan lijkt op onnodige dubbeling.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel