Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Ondergrondse afvalcontainers

Door: Thilo Schöndienst
30 september 2020

Voldoende ondergrondse containers voor alle soorten recycling, handhaving door de gemeente zijn de beste oplossing voor een leefbare buurt.

Naar aanleiding van het gebiedsontwikkelingsplan en de strategie van de gemeente is een experiment uitgevoerd waarbij ontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van recycling- en afvalvoorzieningen voor nieuwbouwwoningen en hun bewoners.

Het experiment was dan ook een succes: het heeft een duidelijk resultaat laten zien, ontwikkelaars zijn hier totaal niet toe in staat.

De Binck en Maanplein bijvoorbeeld hebben beide onvoldoende recyclingmogelijkheden en blijven problemen hebben met zwerfvuil en onjuist aangeboden grofvuil, op Binck Eiland zelfs rattenproblemen. De eigenaren en bewoners daar hebben geen realistische mogelijkheid ter handhaving van overtredingen. De gemeente, met hun doel om klimaatneutraal te worden etc., moet het heft in handen nemen.

Plaats voldoende ondergrondse containers, dus GFT, Rest, PMD, Papier, kleine elektronische apparaten, Glas en textiel. Goed geplaatste containers langs de gehele Maanweg (en de rest van de Binckhorst).

Volgens mij zal dit sowieso over een paar jaren onvermijdelijk de oplossing zijn, dus het is het beste om deze daar al vanaf het begin te plaatsen.

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Nicole Dijkstra | 1 oktober 2020 00:12

Ontwikkelaars hebben te weinig oog voor goede afvalvoorzieningen bij hun ontwerp. Het is een sluitpost en er wordt niet goed nagedacht over de ruimte die nodig is of over de verschillende vormen van recyclen. Om te voldoen aan klimaat eisen moeten er voldoende ondergrondse containers geplaatst worden aan de Maanweg en Binckhorstlaan, de ‘Haagse kant’ ook om te voorkomen dat de bewoners de Voorburgse containers gaan gebruiken en vol gooien.Argumenten tegen

Nog minimaal 30 tekens.
360 tekens resterend.
Heb je een goed argument tegen? Laat je stem horen!

Login om verder te gaanCancel