Spring naar inhoud

Inspiratie

Doe inspiratie op

De 4 thema's waarbinnen je een idee kon indienen waren de Maankade, de pleinen, collectieve binnenhoven of hoe we het gebied Maanweg duurzaam kunnen maken.

Bekijk de 4 thema's

1. Maankade

De Maankade wordt een aantrekkelijke woonkade van 11 meter breed, autovrij en met adressen aan de straat. Het wordt een openbaar gebied met mogelijkheden voor vergroening en ontmoeting. Zouden er picknick-tafels of bankjes moeten komen? Of heb je een specifieke uitstraling voor ogen? Misschien heb je ergens een mooi voorbeeld gezien?

2. Pleinen

Er komen drie doorgangen (pleinen) die de verbinding vormen tussen de Maankade en de Maanweg. Een centraal Havenplein en twee pocketpleinen. Dit worden openbare ruimtes aansluitend op het karakter van de Maankade. Deze plekken kunnen door iedereen gebruikt worden. Misschien wordt dit wel een plek waar kinderen, maar ook volwassenen, lekker kunnen bewegen in de open buitenlucht. Of moet er ruimte komen voor tijdelijke (pop-up) activiteiten? Zie je liever een industriele of groene uitstraling? Of heb je andere ideeën?

3. Collectieve binnenhoven

De bouwblokken krijgen groene collectieve binnenhoven voor bewoners. De binnenhoven worden overdag misschien publiek toegankelijk gemaakt. Wat zou jij hier graag zien? Misschien wel een buurttuin, of heb je andere ideeën? 

4. Duurzaam gebied

De transformatie van het gebied Maanweg creëert ook mogelijkheden voor het opwekken van duurzame, hernieuwbare energie. Heb jij duurzame ideeën voor de bebouwing of openbare ruimte? Hoe kunnen we hittestress voorkomen en het gebied klimaatadaptief maken? 

Login om verder te gaanCancel