Spring naar inhoud

Online bijeenkomst 8 december

Op dinsdag 8 december organiseerden de samenwerkende partijen, gemeente Den Haag en private partijen, een online-bijeenkomst over het participatietraject gebiedspaspoort Maanweg.

Van 1 september tot 1 oktober jl. konden omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden via gebiedmaanweg.denhaag.nl ideeën indienen of stemmen op ideeën voor het gebiedspaspoort Maanweg. Vele mensen hebben dit gedaan of hebben een reactie gegeven op de gebiedsvisie. Tijdens de online-bijeenkomst worden de belangrijkste bevindingen en de verschillende ideeën besproken en uitgelegd welke van de ideeën wel of niet meegenomen kunnen worden in de verdere uitwerking van de plannen voor de Maanweg.

Naast vele ideeën zijn er tijdens het participatietraject ook verschillende vragen binnengekomen. Een aantal hiervan gingen over de bouwhoogten en de grootte van de gebouwen. Vanuit het stedenbouwkundigbureau Posad Maxwan is er een korte presentatie over onder andere de bouwhoogte, bouwmassa en windhinder.

De online-bijeenkomst van 8 december is te terug te kijken via deze link.

Login om verder te gaanCancel