Spring naar inhoud

Samenwerkingsverband

Groepsfoto van de zes initiatiefnemers van dit ontwikkelgebied

6 initiatiefnemers

We werken als ontwikkelaars, grondeigenaren en gemeente Den Haag samen aan de toekomst van de Maanweg. Graag stellen we ons kort aan u voor en waarom we mee doen aan het gebiedspaspoort.

BV Stichts Beheer van 1952

Portretfoto vertegenwoordiger van Stichts Beheer
Wie zijn we?

Sinds de jaren ‘50 is de familie Herewijer Smolders eigenaar van de opstallen aan de Maanweg 60 tot en met 80 te Den Haag. Inmiddels is het vastgoed vanuit de oud eigenaren en oprichters overgegaan naar de 3e en 4e generatie, en zit het nog steeds in de familie. Wij als B.V. Stichts Beheer van 1952 zijn de uitvoerende directie die zorgt voor het financieel, technisch en commercieel beheer van deze panden aan de Maanweg. Eerst gebruikte de familie de panden voor eigen ondernemingen, maar op een gegeven moment ging dit over naar verhuur aan derden. In de loop der jaren zaten er allerlei bedrijven , maar allemaal met een oorsprong in Den Haag. Zo zaten er bedrijven die de haven gebruikten als toevoer van materialen en afvoer van goederen. Er zat een keukenfabriek met verkoopwinkel en zelfs een autobedrijf. Tegenwoordig is er nog steeds retail, maar ook een kerkgenootschap en een beeldhouw winkel. Al deze mooie bedrijven zien we graag terug, straks als de nieuwbouw gereed is!

Waarom doen we mee?

Sinds 3 jaar zijn we in zeer goed overleg met de gemeente Den Haag, maar ook met alle omliggende buren en ontwikkelaars over het gebied een impuls te geven welke waarde en inhoudt geeft aan haar brede omgeving waar het zich in bevindt. Trots om dan ook te mogen werken aan deze herlocatie op een van de mooiste plekken van Den Haag; Binckhorst 2.0! Een herontwikkeling waar samengaan van werk, ontspanning, wonen en winkelen een boost geeft voor de aankomende 50 jaren.

Local Amvest

Portretfoto van twee vertegenwoordigers van Local Amvest
Wie zijn we?

Local is een regionale ontwikkelaar van Haagse origine. Amvest is een landelijk opererende gebiedsontwikkelaar en pensioenbeheerder. De samenwerking tussen Local en Amvest komt voort uit een gemeenschappelijke interesse om plekken te ontwikkelen waar mensen zich thuis voelen. Plekken die bovendien karakter geven aan de stad. Samen verbinden we ons voor de lange termijn aan de Binckhorst en aan de Maanweg om het gebied te ontwikkelen tot zeer aantrekkelijk woon-werkgebied. Het succes van ons gezamenlijke project De Binck op Binck Eiland heeft ons geïnspireerd om deze wijk verder te ontwikkelen. Onze ervaring met participatie vanuit de gebruikers in de Binckhorst is zeer positief: de eerste kopers van De Binck hebben een link met het bruisende gebied en zijn het fundament van de leefbare stad waar wij naar streven.

Waarom doen we mee?

Het grote voordeel en belang van het gezamenlijk optrekken met de andere eigenaren en bewoners uit de omgeving van de Maanweg ligt voor ons in het kunnen oplossen van thema’s die doorgaans lastig zijn om alleen te doen. Denk hierbij aan het parkeren voor bewoners en bezoekers, het regelen van de energievoorziening en de inrichting van de openbare ruimte. Samenwerking op deze thema’s maakt het mogelijk om individueel betere plannen te realiseren. Met enthousiasme wordt er daarom hard gewerkt aan de participatie en het afronden van het gebiedspaspoort Maanweg. Een belangrijke stap in de transformatie van het gebied.

Bescheiden plot met een grote impact
Local en Amvest werden in 2018 gezamenlijk eigenaar van het perceel Maanweg 58. Op een relatief bescheiden plot werken we aan de transformatie naar een plein met voorzieningen en appartementen. De plek ligt precies aan een toekomstige fietsbrug over Binckhaven, zodat er een levendige verbinding ontstaat tussen de Maanweg, toekomstige Maankade en het terrein CabFab en Mama Kelly. Een nieuwe ontmoetingsplaats op een kruising van wandelaars en fietsers. Zo maakt een bescheiden plot toch een grote impact op de stad.

NU Projectontwikkeling

Portretfoto van twee vertegenwoordigers van Nu Projectontwikkeling
Wie zijn we?

NU Projectontwikkeling ontwikkelt de nieuwe stad en het dorp van morgen. Onze thuismarkt is de metropoolregio Den Haag – Rotterdam. Met een deskundig en gedreven team kijken wij op een frisse en creatieve manier naar complexe ruimtelijke uitdagingen en ontwikkelen met een sterke financiële basis voor eigen rekening en risico. Het team Maanweg bestaat vanuit NU Projectontwikkeling uit creatief directeur Edwin Jansen en projectmanager Arjan Hinkenkemper.

Ook samenwerkingen met andere partijen zijn ons op het lijf geschreven. Wij communiceren open en direct en gaan tot het uiterste om met het sterkste team, het beste resultaat te behalen. En om vastgoedontwikkelingen ook in de toekomst waardevast, betaalbaar, duurzaam en gezond te houden, stellen wij onze circulaire ontwikkelprincipes centraal. Wij willen maatschappelijk relevant zijn. Zo hebben wij ons concept ‘100% Sociaal’ gelegen aan de Pegasusstraat in de Binckhorst op 30 juni 2020 vorm gegeven met de ondertekening van de overeenkomsten met Staedion voor de realisatie van 300 sociale woningen. Hiermee is de start gemarkeerd van de herontwikkeling van de Binckhorst.

Waarom doen we mee?

Het voormalige industrie-bedrijventerrein transformeert naar een moderne, innovatieve en creatieve stadswijk waar wonen en werken samengaan. Wij, als NU projectontwikkeling, zijn er trots op dat wij kunnen bijdragen aan de toevoeging van meer betaalbare woningen in Den Haag. Wij zijn ook betrokken bij de herontwikkeling voor de HTM locatie aan de Maanweg. Hier kan onze ambitie verder vorm gegeven worden. Met veel enthousiasme werkten wij afgelopen periode samen met de eigenaren en initiatiefnemers aan het de voorliggende gebiedsvisie Maanweg. Met de input voortvloeiend uit dit participatietraject gaan wij graag samen verder aan de slag om van de Maanweg dé nieuwe stadsentree van Den Haag te maken! Een gebied waar je wilt verblijven, wonen en werken.
Wit u meer weten over NU Projectontwikkeling? Kijk dan eens op www.nuprojectontwikkeling.nl.

ROMA Investments

Portretfoto van drie vertegenwoordigers van Roma Investments
Wie zijn we?

Roma investments is het familiebedrijf van de familie Buurman uit Nijmegen. Herman Buurman, ooit begonnen met de verkoop van potplanten, runt het bedrijf samen met zijn zoon Yelmer Buurman. Zij zijn eigenaar van het plot op de hoek Maanweg-Binckhorstlaan waar nu het Hanzegebouw staat. Om het proces aan de Maanweg te begeleiden hebben zij de Haagse architect Sanne van Loon ingeschakeld.

Waarom doen we mee?

Roma Investments is door de gemeente gevraagd om mee te doen in het gebiedspaspoort zodat de strip aan de Maanweg in zijn geheel kan worden behandeld, met een kop en een staart. Hoewel er geen directe aanleiding is om het Hanzegebouw te slopen, dragen wij het initiatief een warm hart toe omdat een upgrade van de Maanweg met een actieve rol voor de Maanhaven voor de wijde omtrek een toegevoegde waarde kan bieden. Wij zien onze bijdrage aan dit proces als een investering voor de toekomst en vinden het bijzonder om als pioniers deel te nemen aan een traject waarin zes individuele grondeigenaren, die ogenschijnlijk niks met elkaar van doen hebben, samen optrekken om een stukje stad te maken. Dit is het nieuwe gebiedsontwikkelen. Niet meer vanaf boven opgelegd hoe het moet worden. Maar samen. Van de stad, voor de stad.

Tankstation Maanweg

Portretfoto van vertegenwoordiger van Tankstation Maanweg
Wie zijn we?

Zolang als je je waarschijnlijk kunt herinneren zit het tankstation al aan de Maanweg. Het station veranderde in de loop der jaren een paar keer van jasje, maar onze altijd klantgerichte service bleef en is inmiddels een begrip in Den Haag en omstreken. Eén van de grootste tankstations in de regio met diverse auto-was-faciliteiten, een ruime shop met onder meer warme broodjes, koffie, frisdranken en ook nog eens 24 uur open! Een herkenbare plek waar je altijd terecht kunt. In geval van nood hebben we zelfs een AED!

Waarom doen we mee?

In oude tijden moesten tankstations wel eens plaats maken als een gebied werd her-ontwikkeld. In de Binckhorst en hier aan de Maanweg is het anders. Het omgevingsplan Binckhorst zorgt ervoor dat bestaande bedrijvigheid in principe behouden kan blijven. In 2018 zijn de eerste gesprekken tussen de overige eigenaren, initiatiefnemers en de gemeente Den Haag opgestart met ons familiebedrijf om de ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken aan de Maanweg. Na een intensief samenwerkingstraject en met respect voor elkaars belangen, ligt er nu een breed gedeelde gebiedsvisie Maanweg binnen de kaders van het omgevingsplan Binckhorst. Het tankstation is hierin volledig geïntegreerd. Vanzelfsprekend vraagt een inpassing van een tankstation in een gebiedsvisie met hoofdzakelijk woningen en maatschappelijk voorzieningen wel om enige aanpassingen/maatregelen die we nog nader met elkaar dienen uit te werken. Voorop staat dat het tankstation behouden blijft! Iets waar wij als familiebedrijf ontzettend trots op zijn.

Hotspot van Binckhorst
Wat ons betreft verandert onze herkenbare plek aan de Maanweg naar dé hotspot van Binckhorst! Bij ons kunt je als omwonende en straks als toekomstige nieuwe bewoner aan de Maanweg al van vroeg in de ochtend tot laat in de avond/nacht terecht voor een croissantje, een koffie to go, een krantje, een kleine boodschap en misschien zelfs nog wel je online bestelde pakketje ophalen, al dan niet gecombineerd met een ochtend/avondwandeling over de nieuwe Maankade. En oh ja, ouwerwets tanken (alleen in de toekomst géén lpg meer), of je auto weer gewassen en gepoetst parkeren in één van de toekomstige parkeergarages in de woonblokken, dat kan natuurlijk ook nog steeds! Wij zijn erg benieuwd naar je reactie op de gebiedsvisie Maanweg.

Namens alle medewerkers van het tankstation Maanweg, Fred Zandstra.

Gemeente Den Haag

Portretfoto van twee vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag
Wie zijn we?

Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid voor het leven en welzijn van 500.000 inwoners van de stad én al haar bezoekers. Den Haag is uniek: divers, internationaal en als enige grote stad gelegen aan zee. Daar zijn we trots op. De Binckhorst is een verrassend deel van de stad. Het is een gebied met enorme potentie, vlakbij de binnenstad. Er staat een kasteeltje, er is grootschalige bedrijvigheid, er zijn makers, culinaire hoogtepunten en de eerste pioniers wonen hier al. Voor dit gebied heeft de gemeente grote ambities:

- Stadsentree met internationale allure.
- Economische factor van betekenis.
- Een karakteristiek woongebied.
- Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening

Deze ambities hebben we vastgelegd in een omgevingsplan, als pilot voor de nieuwe omgevingswet. Om de ambities waar te maken, werken we samen met ondernemers, belangenorganisaties, ontwikkelaars en bewoners.​ Dit doen we ook op de Maanweg.

Waarom doen we mee?

De Maanweg is op dit moment een verzameling van kantoorgebouwen en bedrijvigheid zoals de HTM en de Keukenkampioen. Op deze plek is er gesnipperd grondeigendom. Door samen te werken in een gebiedspaspoort willen we met partijen de focus leggen op een meer integrale ontwikkeling in plaats van op plot-niveau. Zo werken we met elkaar aan een woon-werkgebied met kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, (maatschappelijke) voorzieningen en woningen aan de Binckhaven. Op die manier kan de Maanweg het lommerrijke Voorburg verbinden met de hoogstedelijke Binckhorst.

Login om verder te gaanCancel